Gemeente Duiven trekt hoger beroep huishoudelijke hulp in

Gemeente Duiven trekt hoger beroep huishoudelijke hulp in

4 januari, 2018 Uit Door admin

Duiven – Het college van B&W van de gemeente Duiven trekt het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in wegens nieuwe landelijke ontwikkelingen.

Strekking hoger beroep
Bij het hoger beroep gaat het om de vraag of de huishoudelijke hulp als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd.
Een voorziening is algemeen gebruikelijk als:
• die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking;
• die algemeen verkrijgbaar is;
• niet of niet veel duurder dan vergelijkbare producten.

In de gemeente Duiven wordt de huishoudelijke hulp in eerste instantie als algemeen gebruikelijk beschouwd. Ook mensen zonder beperking maken vaak gebruik van een hulp in de huishouding en het tarief is bij een gemiddeld inkomen nagenoeg gelijk aan de eigen bijdrage die bij de Wmo via het CAK moet worden betaald. Heeft iemand weinig financiële middelen, dan is de huishoudelijke hulp niet algemeen gebruikelijk. Het college wil deze beleidslijn toetsen bij de Centrale Raad van Beroep om duidelijkheid hierover te krijgen.

Het college van B&W staat nog steeds achter het beleid. Dit beleid doet recht aan het principe van zelfredzaamheid en eigen kracht. Daarom voelt het college zich genoodzaakt het hoger beroep in te trekken.

Reden intrekking hoger beroep
In het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 van VVD, CDA, D66 en Christen Unie “Vertrouwen in de toekomst” van 10 oktober 2017 is aangekondigd dat er vanaf 1 januari 2019 een abonnementstarief komt. Het abonnementstarief wordt € 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. De eigen bijdragen zijn niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.

Dit betekent dat waar nu de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp bij een hoger inkomen en/of vermogen ruim € 20,00 per uur kan bedragen, dit straks een bedrag van € 17,50 per vier weken wordt ongeacht het aantal uren huishoudelijke hulp. Dat is een zeer fors verschil.

Door deze aangekondigde wijziging over de hoogte van de eigen bijdrage voldoet de huishoudelijke hulp dan niet meer aan de definitie van een algemeen gebruikelijke voorziening.

Door de eigen bijdrage te bepalen op € 17,50 per vier weken, wordt het onmogelijk te verdedigen dat huishoudelijke hulp (op de particuliere markt) niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten.

Geen verandering in huidig beleid
Sinds de uitspraak van de rechtbank Gelderland op 1 november 2016, waartegen dit hoger beroep was ingesteld, zijn de aanvragen voor huishoudelijke hulp beoordeeld conform deze uitspraak. Daarbij werd de toets of huishoudelijke hulp in die situatie algemeen gebruikelijk kan zijn, achterwege gelaten. Het beleid hoeft hier dus niet meer op aangepast te worden en heeft in dat opzicht geen gevolgen.