Krachtige aanpak illegale handel in drugs

Krachtige aanpak illegale handel in drugs

4 juli, 2018 Uit Door admin

Duiven – In een woning op de locatie Eltingerhof zijn recentelijk grote hoeveelheden hard- en softdrugs door de politie aangetroffen. Alle drugs zijn door de politie in beslag genomen. Burgemeester De Lange legt op grond van zijn Beleidsregels artikel 13b van de Opiumwet gemeente Duiven 2017 vanaf nu een maatregel op. Dit houdt in: een sluiting van de woning voor drie maanden.

“De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar staan samen met de politie voor een krachtige aanpak van de illegale handel in hard- en softdrugs. De drie Liemerse gemeenten treden hierin samen op en hanteren een uniform handhavingsbeleid. Handel in drugs in en vanuit woningen of bijbehorende erven en bedrijfspanden is, vanuit het oogpunt van de openbare orde en het algemeen maatschappelijk belang, volstrekt ontoelaatbaar”, aldus burgemeester De Lange.

Sluiting woning in Duiven
Vandaag is op last van de burgemeester in Duiven de woning voor de duur van drie maanden gesloten. De woning is verzegeld, in de omgeving zijn meerdere brieven uitgereikt, zodat buurtbewoners op de hoogte zijn.

foto: politie Duiven