Bestuurscultuur onderzoek gemeente Duiven

Bestuurscultuur onderzoek gemeente Duiven

24 april, 2024 Uit Door admin

Op 3 april werd door onderzoeksbureau Wagenaar Hoes de resultaten van het bestuurscultuuronderzoek gepresenteerd aan de gemeenteraad van Duiven. Aanleiding was onder andere dat in korte tijd twee wethouders vertrokken. Hierop nam de gemeenteraad van Duiven op 12 december 2023 een motie aan om onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Duiven te doen.

De afgelopen maanden hebben onderzoekers gesproken met fractievoorzitters, raadsleden, collegeleden, de in 2023 vertrokken wethouders, de gemeentesecretaris a.i., de griffier, raadsadviseur, medewerkers en managers van 1Stroom en inwoners die door raadsleden zijn aangedragen.

Inmiddels is de rapportage beschikbaar gesteld. Uitkomst van het onderzoek is dat er een aantal aanbevelingen wordt gedaan, onder andere:

“zie onder ogen wat de huidige dynamiek is en veroorzaakt”.

Er ontbreken gedeelde normen, waardoor gedragingen die verschillend geduid worden met soms harde oordelen; het goede gesprek wordt weinig gevoerd, constructieve confrontatie wordt vermeden; politisering op punten die geen recht doen aan relevante belangenafweging voor inwoners.

“Geef inhoud aan uw gezamenlijke verantwoordelijkheid om gedeelde waarden en normen te ontwikkelen voor het functioneren van het gemeentebestuur, inclusief de contacten tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de inwoners”.

De presentatie wordt op de website van de gemeente geplaatst en kan desgewenst ook bij de griffie worden opgevraagd (griffie@duiven.nl). Om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek zal worden ingezet op het voeren van onderlinge gesprekken, onder andere door het organiseren van gespreksdagen/heidagen.