De Dialoog- en DoorpakWeken Duiven terug met als thema: jouw huis, jouw buurt

De Dialoog- en DoorpakWeken Duiven terug met als thema: jouw huis, jouw buurt

25 september, 2019 Uit Door admin

De Dialoog- en DoorpakWeken Duiven zijn weer terug! Twee jaar geleden zijn we gestart met de eerste Dialoog- en DoorpakWeken Duiven (DDWD). Deze stonden helemaal in het teken van het nieuwe stimuleringsbeleid. In februari 2019 hebben we een nieuwe sessie gestart met daarin verschillende onderwerpen. Deze keer zijn we terug van 29 september tot en met 6 oktober met het thema: Jouw huis, jouw buurt. De locatie voor dit najaar is het gebouw van Schuttersvereniging Willem Tell aan de Loostraat 38 in Loo. Er is een leuke agenda samengesteld.

Doel

Het doel van deze DDWD is om in gesprek te gaan met inwoners, verenigingen en professionals over onderwerpen die op dit moment belangrijk zijn. Jij als inwoner hebt hierin ook een belangrijke rol. Laat jezelf dan ook zien en horen! Na deze week koppelen we aan je terug wat de opbrengst is geweest en wat het vervolg wordt. Vanaf 2019 zijn we elk jaar, in het voor- en najaar, terug met deze DDWD. Vind je het leuk om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn? Graag aanmelden via: DDWD@duiven.nl en laat je naam, organisatie/vereniging (indien van toepassing) achter en bij welke bijeenkomst je aanwezig wilt zijn.

Programma

Op zondag 29 september is de opening van DDWD tijdens Duuve te Gek. Hier laten we zien wat er tijdens de DDWD allemaal te doen is.

Op maandag 30 september starten we dan echt met de eerste avondsessie: die ballon gaat niet op! En in jouw buurt? Dit is een informatieavond van 19.00 tot 21.00 uur georganiseerd door Arendse Car Systems & DJ Gear en GoClean over (wens) ballonnen en confetti. Samen staan we stil bij de gevolgen hiervan voor dieren en het milieu. Want wat de lucht in gaat, komt ook weer ergens naar beneden.

Op dinsdag 1 oktober is er van 13.00 tot 14.30 uur een scrumsessie “jouw buurt inclusief”. Scrummen is een methode om in kleine stappen je doel te bereiken. Elke week scrummen we met een aantal collega’s over thema’s in het sociaal domein (zorg, jeugd etc.). Tijdens deze sessie staat de vraag centraal hoe we kunnen zorgen voor een inclusieve buurt, waarin iedereen deelneemt ongeacht de leeftijd, achtergrond en eventuele beperkingen. In de avond is er ook nog een sessie over restafval in jouw buurt van 19.30 tot 21.30 uur. Dit is een interactieve inspiratiesessie waarin de gemeente je uitnodigt om mee te denken over de vraag: “hoe krijgen we minder restafval?”. Minder afval in de gemeente Duiven: wilt u dat ook? Hoe zorgen we ervoor dat we minder huishoudelijk afval produceren? En dat we meer doen met het afval, bijvoorbeeld beter recyclen?

We doen al ons best. 120 kilogram restafval. Dat produceren we in de gemeente Duiven per persoon per jaar. In 2025 willen we onze 120 kg terugbrengen naar 30 kg. Dat is een landelijk doel. Een hele uitdaging! Daarom zetten we nu met elkaar stappen om te komen tot minder afval in de gemeente Duiven. Denkt u met ons mee?

Op woensdag 2 oktober is er van 16.00 tot 17.30 uur een sessie over Regie op energie in jouw bedrijf. Dit is een middag voor ondernemers in de gemeenten Duiven en Westervoort over energiebesparing en investeren in duurzame energie. In de avond is er ook nog een Landschapscafe “jouw huis, jouw buurt, jouw landschap”. Ditmaal ligt de organisatie van het Landschapscafé in handen van Stichting Milieuvrienden Duiven. Er wordt teruggeblikt op de stand van zaken van het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) en we gaan op interactieve wijze onderzoeken hoe de verbinding tussen de partijen vorm te geven. Is er behoefte aan een groen loket of platform, waar partijen uit het groene (en grijze) werkveld kennis, ervaringen en vragen kunnen delen?

Op donderdag 3 oktober van 15.00 tot 20.00 uur is er een Groen(e)markt. Deze markt is ingericht met diverse kraampjes gericht op duurzaamheid, energiebesparing, gezonde groei en algeheel welbevinden in jouw huis en buurt. Kom langs voor informatie, inspiratie en advies en ontdek dat groen méér is dan mooi en gezond!

Op vrijdag 4 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een sessie over een warm welkom statushouders in jouw buurt. De komst van statushouders is veelal in het nieuws. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat statushouders in jouw buurt zich warm ontvangen voelen?

Op zondag 6 oktober is er een voorzittersdiner “Buurten met Besturen!”. Dit is van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Horsterpark. Eten verbindt en daarom krijgen alle verenigingen, stichtingen en clubs en wijk-/dorpsraden in de gemeenten de uitnodiging om één bestuurslid af te vaardigen naar het eerste voorzittersdiner van de gemeente Duiven! Het doel is om verenigingen met elkaar in contact te brengen en samenwerking te stimuleren. Leerlingen van het Candea College nemen de organisatie op zich met de hulp van HOPE XXL, De Liemers Helemaal Goed! en de gemeente Duiven.