Extra opvangplekken in gemeente Duiven voor vluchtelingen uit Oekraïne

Extra opvangplekken in gemeente Duiven voor vluchtelingen uit Oekraïne

8 maart, 2024 Uit Door admin

In de gemeente Duiven worden de komende maanden vijftig tot zeventig nieuwe opvangplekken klaargemaakt voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Als alles volgens plan verloopt opent de gemeente Duiven eind april een nieuwe opvanglocatie in het voormalige schoolgebouw van basisschool De Wereldwijzer aan de Goudenregenstraat. Begin juni verwacht de gemeente een opvanglocatie te kunnen openen in een leegstaande woning aan de Helstraat op de plek waar een nieuw deel van de A15 is gepland. De opvangplekken komen bovenop de al bestaande plekken.

 

Totaal ongeveer 150 plekken

In totaal kunnen er in de gemeente Duiven na opening van de nieuwe locaties ongeveer honderdvijftig Oekraïense mensen opvangen worden. Hiermee voldoet de gemeente aan het aantal mensen (152) dat gevraagd is op te vangen (ook wel ‘taakstelling’ genoemd). Burgemeester Huub Hieltjes: “De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan twee jaar en het einde is helaas nog niet in zicht. Mensen uit Oekraïne hebben ook nu onze hulp nog dringend nodig. Met deze en een andere opvanglocatie halen we als gemeente ons deel in de landelijke taakstelling van 97.000 opvangplekken. Het doet mij goed dat wij in onze gemeente daaraan onze bijdrage leveren.”

 

Omwonenden welkom op inloopavond

Mensen die in de buurt van de nieuwe opvanglocaties wonen zijn per brief geïnformeerd. Donderdag 21 maart is er van 19.00 – 20.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis voor bewoners in de buurt van de nieuwe opvanglocaties en belanghebbenden. Burgemeester Hieltjes: “Ik kan mij voorstellen dat mensen vragen of zorgen hebben. Daar is alle ruimte voor. Ik hoop dat zij naar de inloopavond komen om hierover te praten en te horen welke ervaringen wij hebben met de bestaande opvang.” 

 

Doorpakken op woningbouw

De plek waar het voormalige schoolgebouw van De Wereldwijzer staat is aangewezen als bouwlocatie voor woningen. Voorbereidingen voor de bouw zijn in de beginfase en de verwachting is dat de werkzaamheden op zijn vroegst voorjaar 2025 kunnen beginnen. Wethouder Geert-Jan Schrijner (huisvesting): “Doorpakken op woningbouw voor de lokale bevolking heeft topprioriteit en zal door de opvang geen vertraging oplopen. De voorbereidingen voor een bouwproject duren lang en die tijd gebruiken we graag om mensen die gevlucht zijn op te vangen. Daarom is de opvang in de Wereldwijzer totdat alles rond is voor de nieuwbouw. Zodra we met bouwen kunnen beginnen, doen we dat.” Ook de opvanglocatie aan de Helstraat is tijdelijk. De woning is zojuist vrijgekomen en de huidige eigenaar wil graag meewerken door de woning tijdelijk ter beschikking te stellen.

 

Samenwerking met KerkvoorNu

Voor beide opvanglocaties werkt gemeente Duiven nauw samen met de KerkvoorNu, ook wel bekend van Ontmoetingsplek De Stek. De KerkvoorNu coördineert de opvang en is eerste aanspreekpunt. Burgemeester Hieltjes: “Ik ben dankbaar voor de goede samenwerking met de KerkvoorNu. Mede dankzij hun inspanningen en een paar gezinnen die mensen thuis opvang bieden kunnen we al circa 100 mensen een goed verblijf in onze gemeente bieden.’’