Gemeente Duiven koerst naar een sluitende begroting

Gemeente Duiven koerst naar een sluitende begroting

13 juni, 2020 Uit Door admin

Duiven – De komende jaren moet de gemeente Duiven flink bezuinigen, net als heel veel andere gemeenten in Nederland. De gemeente Duiven heeft namelijk een begrotingstekort van ruim 2,5 miljoen. Dat tekort is ontstaan door de hogere zorgkosten en door de hoge kosten voor de Participatiewet. Er zijn meer taken bijgekomen voor de gemeente, maar het rijk compenseert die taken niet voldoende. De gemeenteraad heeft in juli 2019 uitgesproken dat we moeten streven naar een sluitende begroting vanaf 2022. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) een koers uitgezet om dit te realiseren. Op 7 juli spreekt de gemeenteraad hierover.

De opgave om ruim 2,5 miljoen te bezuinigen is fors. Pijnlijke keuzes zijn helaas onvermijdelijk. Vorig jaar heeft de gemeente ook al ruim een half miljoen bezuinigd. Eenvoudige kostenbesparende maatregelen zijn nu niet meer voldoende. We vragen van veel partners in de samenleving een bijdrage aan het sluitend maken van de begroting. Zo verwacht de gemeente Duiven van de Rijksoverheid compensatie voor de extra uitgaven die we moeten doen. De eigen gemeentelijke organisatie gaat haar taken anders uitvoeren en we gaan flink besparen op onze uitgaven. De gemeente Duiven vraagt ook van de samenleving meer eigen kracht. Die kracht zien we nu ook al in deze coronacrisis. Van ondernemers willen we een bijdrage vragen in de kosten van voorzieningen die we ook voor hen realiseren, zoals een mooi plein dat ze voor hun terrassen kunnen gebruiken en extra groenvoorzieningen op de bedrijventerreinen. Tot slot vragen we een bijdrage van inwoners en ondernemers in de vorm van hogere lasten. Dat is voor niemand echt leuk, maar we zetten samen de schouders eronder!

Geen bezuinigingen op verenigingen
B&W wil ondanks die grote opgave niet bezuinigen op het verenigingsleven, cultuur en sport. Ook wil B&W geen hogere huurtarieven aan de verenigingen vragen, want zij zijn het cement in de samenleving. Verenigingen en kleine initiatieven hebben een belangrijke rol om problemen in de samenleving aan te pakken, dus die rol moeten we juist versterken. B&W wil meer verbinding maken met bestaande energie in onze gemeenschap. Daarom wil B&W plannen en ontwikkelingen die dit mogelijk maken actief versterken.

OZB verhoogd
Een van de maatregelen die we moeten nemen, is een verhoging van de OZB van 22 procent. Dat brengt € 1,2 miljoen op. De kosten bij een gemiddelde woning (€ 233.000) zijn bij deze verhoging ongeveer € 75 per jaar per huishouden. Wij beseffen dat we een fors offer vragen aan onze inwoners met deze voorgestelde verhoging van de OZB. Maar in 2019 en 2020 zijn de tarieven amper verhoogd, terwijl in 2018 de OZB met 3% structureel verlaagd is. Bij de totale lastendruk kijken we ook naar de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze gaan we dit jaar opnieuw berekenen. De afvalstoffenheffing gaat niet veel veranderen, maar de rioolheffing kan waarschijnlijk wel omlaag. Op die manier hopen we toch een evenwichtige lastendruk te bereiken.

Precario en reclamebelasting
Op dit moment is de overheid volop bezig het bedrijfsleven draaiende te houden. Dit is niet het goede moment om nieuwe heffingen voor te stellen. Maar omdat bedrijven ook direct profiteren van voorzieningen die de gemeente betaalt, willen we hier wel naar kijken. Gelet op de huidige crisis hebben wij er voor gekozen om deze heffingen pas in te voeren vanaf 2022.

Al met al is een bezuiniging van ruim 2,5 miljoen een forse opgave. We zijn er van overtuigd dat we dit samen kunnen oppakken met het Rijk, de Provincie en met onze inwoners en ondernemers. Op 7 juli 2020 doet de raad een kader stellende uitspraak over de plannen.

Afbeelding van martaposemuckel via Pixabay