Gemeente Duiven zet speciaal team in tegen ondermijnende criminaliteit

Gemeente Duiven zet speciaal team in tegen ondermijnende criminaliteit

26 april, 2022 Uit Door admin

De gemeente Duiven gaat gebruikmaken van de mogelijkheden van een districtelijk opgericht ondermijningsteam voor alle gemeenten in Gelderland-Midden. De capaciteit en mogelijkheden om ondermijning verder terug te dringen worden hiermee lokaal vergroot.

Districtelijk Ondermijningsteam Gelderland-Midden
Het ondermijningsteam wordt ingezet bij het uitvoeren van integrale controles en handhaving, kennisdeling en -ontwikkeling (training on the job) en (juridische) advisering. Het regionale ondermijningsteam is tot stand gekomen dankzij cofinanciering van de provincie Gelderland die hiermee het belang van een adequate ondermijningsaanpak onderstreept. Het team gaat voor twee jaar aan de slag. Als gemeente dragen we per jaar €1000 bij aan dit team dat bestaat uit tien professionals.

Burgemeester Huub Hieltjes: “We gaan het ondermijningsteam gericht inzetten om controles uit te voeren op hennepteelt, mensenhandel (waaronder misstanden in de prostitutie), ongewenste en illegale woonsituaties en het digitale opkopers register (helingaanpak)”.

Aanpak ondermijning
Om ondermijning tegen te gaan werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden sinds 2015 integraal samen in het districtelijke programma Samen Weerbaar. Criminelen uit de onderwereld maken steeds meer gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de vermenging van de onder- met de bovenwereld lijken criminelen soms onaantastbaar te zijn. Criminelen beïnvloeden hiermee onze samenleving. Om ondermijning aan te pakken werken de verschillende veiligheidspartners samen via Samen Weerbaar op de thema’s drugshandel, witwassen, mensenhandel en zorgfraude.

Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken door integrale controles uit te voeren, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, waarschuwingen versturen, dwangsommen opleggen en panden sluiten. Zo maken we wijken en buurten weer veiliger. Inwoners en ondernemers kunnen helpen door alert te blijven en te melden. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij via 0900 8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).