Gemeenten Duiven en Westervoort doen mee aan verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Gemeenten Duiven en Westervoort doen mee aan verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

25 mei, 2021 Uit Door admin

Op 17 mei 2021 is de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’ van start gegaan. Deze verkiezing is er om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid binnen de gemeente te verbeteren. Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. Daarom doen ook alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing.

Toegankelijkheid en inclusie
Beide gemeenten zijn al enige tijd bezig met toegankelijkheid en inclusie. Sinds vorig jaar zijn de gemeenten Duiven en Westervoort samen met partijen zoals Mikado, de gehandicaptenraden gemeenten Duiven en Westervoort, de Raad voor Sociaal Domein gemeente Duiven, participatieraad Westervoort en andere inwoners actief bezig om een inclusievere en daarmee een toegankelijkere gemeente te worden.

Bij deze verkiezing gaat het niet zozeer om de winst maar vooral om de tips en aandachtspunten die inwoners naar voren brengen. Hiermee kunnen beide gemeenten verder aan de slag om te zorgen dat de gemeenten toegankelijk worden voor iedereen! En dat doen we graag samen met onze inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke partners. Want als we de gemeente op alle onderdelen toegankelijk willen maken, dan kan de gemeente dit niet alleen.

Het belang van toegankelijkheid
Het is vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd, dat overheden verplicht zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen meedoen. Toch zijn nog niet alle gemeenten goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben. Uit de jaarlijks uitgevoerde flitspeiling van Movisie onder gemeenten over lokaal inclusiebeleid blijkt dat steeds meer gemeenten hier actief aan werken.

Uitleg verkiezing
Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van SCP en Nivel blijkt dat zij vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is op maandag 17 mei gestart met de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. Daarom doen ook alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing. En kan iedereen in Nederland meebepalen welke gemeente de winnaar wordt op meesttoegankelijkegemeente.nl. Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar. Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen bestaande uit Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron, doet verslag van de verkiezing.

Zo werkt het
Van alle gemeenten in Nederland wint één gemeente de hoofdprijs: deze mag zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland noemen. Ook reikt de jury een aanmoedigingsprijs uit aan een gemeente die goed op weg is. In de eerste ronde kunnen alle Nederlanders in een vragenlijst gemeenten inhoudelijk beoordelen. De uitslag daarvan bepaalt welke twaalf gemeenten doorgaan naar de halve finale. Mensen kunnen dan op de halve finalist stemmen die volgens hen het meest toegankelijk is. Vervolgens gaan de vijf hoogst beoordeelde gemeenten door naar de finale. Uiteindelijk kiest een vakjury de winnaar. Deze gemeente krijgt, behalve de roem, ook een award ontworpen door kunstenaars met en zonder een beperking en een mooi vormgegeven toeristische route, die voor iedereen toegankelijk is, langs alle mooie plekken in die gemeente.

U kunt de gemeente via de website: www.meesttoegankelijkegemeente.nl beoordelen. Lukt dit niet dan kunt u in het gemeentehuis ook een papierenversie ophalen en invullen.