Gemeenten willen graag dat alle inwoners volledig mee kunnen doen

Gemeenten willen graag dat alle inwoners volledig mee kunnen doen

27 augustus, 2021 Uit Door admin

In de gemeenten Duiven en Westervoort wonen duizenden mensen met een beperking. Denk daarbij aan lichamelijke, zintuiglijke (horen/zien), psychische en/of verstandelijke beperkingen. Wij willen graag dat alle inwoners volledig mee kunnen doen. We noemen dat ook wel een ‘inclusieve samenleving’. Iedereen kan ook meedoen als we allemaal rekening houden met eventuele beperkingen van de ander”, aldus de gemeenten

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, overleggen de gemeenten Duiven en Westervoort geregeld met de doelgroep over wat er moet gebeuren. Ook partijen als de gehandicaptenraad en Mikado zijn hierbij betrokken. “We maken afspraken met onder meer sportverenigingen, horecabedrijven en lokale winkeliers. En jaarlijks stellen we samen met inwoners een inclusie-agenda op waarin staat wat we het komende jaar gaan doen.”

Leven en wonen
“Een inclusieve samenleving gaat eigenlijk over alles. Mensen met een beperking moeten prettig kunnen wonen en leven. Dat betekent dat wijken en gebouwen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Mensen in een rolstoel moeten in openbare gebouwen overal kunnen komen. Dat vraagt om bredere deuren, draaicirkels en liften die door iemand in een rolstoel kan worden bediend. Bij het ontwerpen van een nieuwe wijk of een nieuw gebouw moet een architect daar rekening mee houden. Bij bestaande gebouwen worden aanpassingen doorgevoerd”.

Werken en onderwijs
“In onze gemeente krijgen mensen met een arbeidsbeperking hulp bij het vinden van werk. Dat kan gaan om vrijwilligerswerk of een betaalde baan. De hulp bestaat bijvoorbeeld uit scholing, ondersteuning van een jobcoach of aanpassingen op de werkplek.  Alle kinderen moeten naar een school kunnen die bij ze past. Dat geldt ook voor kinderen die verzorging en verpleging nodig hebben. Scholen kijken met leerlingen, leraren en ouders hoe iedereen op school kan meedoen.”

Vervoer
“Mensen met een beperking zijn ook in staat om te reizen. Met de trein, tram of bus. Als dat niet kan, is er recht op aangepast vervoer. De NS koopt inmiddels alleen nog treinen die voor iedereen toegankelijk zijn. Een reiziger met een rollator of rolstoel kan dan overal zonder hulp de trein in en uit.”

Zorg en ondersteuning
Bij een inclusieve samenleving hoort goede zorg en ondersteuning. “Mensen met een beperking zijn vaak veel tijd kwijt om ondersteuning te regelen. Bijvoorbeeld als ze bij de gemeente of zorgverzekeraar een hulpmiddel, huishoudelijke hulp of dagbesteding moeten aanvragen. Dat willen we makkelijker maken. Met duidelijke regels en begrijpelijke informatie.”

Inclusie-agenda
Jaarlijks stellen we samen een inclusie-agenda op waarin staat wat we dat jaar gaan doen. U kunt uw ideeën mailen naar de inclusie-agenda@westervoort.nl of inclusie-agenda@duiven.nl De agenda voor Westeroort voor 2022 willen we tijdens een bijeenkomst op 12 oktober vaststellen. “Inwoners zijn van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen!”

voor meer info: https://www.westervoort.nl/iedereen-doet-mee

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay


There is no ads to display, Please add some