Herinrichting Rijksweg

Herinrichting Rijksweg

29 december, 2020 Uit Door admin

De gemeente Duiven gaat de Rijksweg opnieuw inrichten. We willen graag dat de Rijksweg als belangrijke toegangsweg van Duiven mooier en de cultuurhistorie beter zichtbaar wordt. Dit doen we door leegstaande gebouwen aan de Rijksweg (Regina Pacis en Rijksweg 62) een nieuwe bestemming te geven en door de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit geeft ook de kans om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben hiervoor van de provincie Gelderland subsidie ontvangen en we betalen er als gemeente zelf aan mee.

Opgave
Het plan is om dit deel van de Rijksweg opnieuw in te richten. Het is een drukke weg met veel verkeer en dit wil de gemeente gaan ontmoedigen. Ook het aanbrengen van veel groen is een belangrijk punt. Vooral het verkeersplein ter hoogte van de Action en ’t Raedthuys is in de huidige situatie een gebied met weinig groen. De Rijksweg vormt een historische handelsroute tussen Arnhem en Kleef. Versterken en zichtbaar maken van de cultuurhistorie is een belangrijk onderdeel in het nieuwe ontwerp. Ook de historische panden willen we zichtbaar maken. Tenslotte moet de ruimtelijke kwaliteit verbeterd worden: de weg moet mooier en sfeervoller.

Het project gaat over de Rijksweg vanaf de rotonde bij de Vergertlaan tot aan de Jumbo. In dit gebied kijken we naar de rijbaan, fietsstroken, trottoirs, groen, openbare verlichting, bebording en straatmeubilair. In een parallel traject wordt er nagedacht over de herbestemming van Regina Pacis en de monumentale boerderij van Rijksweg 62. Eerder werd al de voormalige bibliotheek herbestemd tot Kerk van Nu.

Meedenkavonden
Begin 2020 is gestart met het ontwerptraject voor de Rijksweg. In totaal zijn er twee meedenkavonden en een digitale enquête geweest om bewoners en betrokkenen van de Rijksweg te betrekken bij het ontwerpproces.

Tijdens de eerste meedenkavond zijn de volgende wensen opgehaald:

 • Verkeersremmende maatregelen nemen om snelheid van autoverkeer te verminderen
 • Meer groen en groen in verschillende soorten en vormen
 • Verbeteren verkeersveiligheid en overzichtelijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers
 • Verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren
 • Meer parkeerplekken
 • Extra oversteekplekken
 • Geen voorkeur voor klinkers vanwege geluidsoverlast

Op de tweede meedenkavond zijn op een aantal  thema’s verschillende ontwerpoplossingen gepresenteerd waar de meedenkers voor- en nadelen op kon aangeven. Deze reacties zijn verwerkt in twee varianten die in de enquête zijn gepresenteerd.

De laatste meedenkavond was gepland op 30 maart. Deze kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom is er een online enquête opgesteld. 69 deelnemers hebben de enquête ingevuld. De volgende opmerkingen komen uit de enquête naar voren:

 • Merendeel is positief over de ambities voor de Rijksweg (3,8 op 5). Verlagen snelheid, veiligheid, wooncomfort en het overlast geven van klinkers komen naar voren.
 • Merendeel is positief over de nieuwe inrichting (3,7 op 5). Klinkers worden afgeraden, losliggende fietspaden voor de verkeersveiligheid en tevreden over de inrichting en passend bij centrum zijn belangrijke punten.
 • Merendeel is positief over de oplossing plateaus ter hoogte van kruisingen (4,4 op 5).
 • Merendeel is positief over de inrichting van de fietsoversteek (4 op 5).
 • Merendeel is positief over de vergroening. Het groen moet niet het zicht belemmeren en het groen moet goed onderhouden worden.
 • En als laatste heeft 68% een grote voorkeur voor een parkeerplein.

Met de input van de meedenkers is bijgevoegd ontwerp gemaakt.

Wat gaat de gemeente nu doen?
Vanaf januari 2021 wordt gewerkt aan het technisch ontwerp van het plan en gaan ze op zoek naar een aannemer. De vewachting is dat in de tweede helft van 2021 de voorbereidende werkzaamheden kunnen beginnen en daarna wordt gestart met de uitvoering. De gemeente stemt daarbij opnieuw af met aanwonenden en winkeliers over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.