Illegale handel in drugs op bedrijventerrein aangepakt

Illegale handel in drugs op bedrijventerrein aangepakt

28 oktober, 2020 Uit Door admin

Op 8 september 2020 heeft de politie een inval gedaan in een bedrijfspand op de Impact. Bij het doorzoeken van het bedrijfspand trof de politie een hennepkwekerij aan en een grote hoeveelheid henneptoppen (ruim 20 kilo). Daarom is dit drugspand afgelopen maandag gesloten.

De gedwongen sluiting duurt 3 maanden. Hier wordt echter een correctie op toegepast, waardoor het bedrijfspand tot en met 8 december 2020 gesloten blijft.

Burgemeester Huub Hieltjes: “Handel van drugs is een groot gevaar voor de samenleving. Het tast de veiligheid en de gezondheid van inwoners aan. Ook leidt drugshandel en drugsgebruik tot overlast. Drugshandel wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat vaak gepaard met geweld en andere criminele activiteiten. Naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie, is een stevige bestuurlijke aanpak nodig om deze problemen aan te pakken.”

De Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden door een drugspand te sluiten. Zo’n maatregel wordt genomen om de bekendheid van het pand als locatie waar drugs wordt geteeld, verkocht, afgeleverd of verstrekt teniet te doen, zodat klanten en dealers geen gebruik meer maken van dat pand voor de handel in drugs. Duidelijk moet worden dat het pand niet meer beschikbaar is voor drugshandel. Herhaling moet worden voorkomen. Wie de overtreding in het bedrijfspand heeft begaan – eigenaar, huurder of een derde – is daarbij niet van belang. Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Daarom roep ik inwoners ook op zelf aan de slag te gaan. Door elkaar aan te spreken op onwenselijke situaties, maar verdachte situaties ook te melden bij de politie (0900 88 44). Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 70). Samen kunnen we de gemeente veilig houden.

foto: archief