Krachtige aanpak illegale handel in drugs

Krachtige aanpak illegale handel in drugs

29 april, 2020 Uit Door admin

Op 18 maart 2020 heeft de politie een inval gedaan in een woning aan de Terschellingstraat in Duiven. Bij het doorzoeken van de woning is er  een hennepkwekerij aangetroffen. Deze woning is vandaag door de burgemeester gesloten. De gedwongen sluiting duurt tot en met 16 juni 2020.

“Handel van drugs is een groot gevaar voor de samenleving. Het tast de veiligheid en de gezondheid van inwoners aan. Ook leidt drugshandel en drugsgebruik tot overlast. Drugshandel wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat vaak gepaard met geweld en andere criminele activiteiten. Naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie, is een stevige bestuurlijke aanpak nodig om deze problemen aan te pakken.”, aldus burgemeester Huub Hieltjes.

De Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden door een drugspand te sluiten. Deze maatregel wordt genomen om de bekendheid van het pand als locatie waar drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt teniet te doen, zodat klanten en dealers geen gebruik meer maken van dat pand voor de handel in drugs. Herhaling moet worden voorkomen. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij niet van belang.

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Daarom roept burgemeester Huub Hieltjes inwoners ook op zelf aan de slag te gaan. Door elkaar aan te spreken op onwenselijke situaties, maar verdachte situaties ook te melden bij de politie (0900 88 44). Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 70). Samen kunnen we de gemeente veilig houden.