Krachtige aanpak illegale handel in drugs

Krachtige aanpak illegale handel in drugs

29 april, 2021 Uit Door admin

Op 30 september 2020 heeft de politie een inval gedaan in een woning aan de Waterhoenstraat. Bij het doorzoeken van de woning trof de politie een handelshoeveelheid hard- en softdrugs aan. Daarom is op 28 april dit drugspand in Duiven gesloten. De gedwongen sluiting duurt twee maanden.

De verwerking van deze zaak heeft enige tijd geduurd. Zo heeft de politie de aangetroffen stoffen laten onderzoeken door de forensische opsporing. De burgemeester heeft op de uitslag hiervan moeten wachten. Door de langere wachttijd heeft de burgemeester een kortere sluiting opgelegd dan het beleid voorschrijft, namelijk twee maanden in plaats van drie maanden. De bewoonster heeft aan de rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd om zo een sluiting van de woning te voorkomen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen.

De gedwongen sluiting duurt twee maanden, waardoor de woning tot en met 28 juni 2021 gesloten is.

Burgemeester Huub Hieltjes: “Handel van drugs is een groot gevaar voor de samenleving. Het tast de veiligheid en de gezondheid van inwoners aan. Ook leidt drugshandel en drugsgebruik tot overlast. Drugshandel wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat vaak gepaard met geweld en andere criminele activiteiten. Naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie, is een stevige bestuurlijke aanpak nodig om deze problemen aan te pakken.”

De Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden door een drugspand te sluiten. Zo’n maatregel wordt genomen om de bekendheid van het pand als locatie waar drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt teniet te doen, zodat klanten en dealers geen gebruik meer maken van dat pand voor de handel in drugs. Duidelijk moet worden dat het pand niet meer beschikbaar is voor drugshandel. We willen niet dat dit nog een keer voorkomt. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente geeft burgemeester Huub Hieltjes aan. Daarom roep ik inwoners ook op zelf aan de slag te gaan. Door elkaar aan te spreken op onwenselijke situaties, maar verdachte situaties ook te melden bij de politie (0900 88 44). Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 70). Samen kunnen we de gemeente veilig houden.