Koopzondag

Winkeliers beslissen voortaan zelf over koopzondag

Vanaf 1 juli 2013 biedt de Winkeltijdenwet ruimere mogelijkheden aan gemeenten om koopzondagen toe te staan.

De gemeenteraad van Duiven heeft op 23 september 2013 de Verordening Winkeltijden gemeente Duiven 2013 vastgesteld.

Voor de gemeente Duiven betekent dit dat de winkels vanaf 1 oktober 2013, dagelijks, dus ook op alle zon- en feestdagen, geopend mogen zijn tussen 6 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds. In incidentele gevallen, voor bijzondere situaties, kan voor openstelling tijdens de nachturen een ontheffing worden verleend.

voor de openingstijden van de winkels kunt u de desbetreffende website van de winkel bezoeken.