Lintjesregen 2020

Lintjesregen 2020

24 april, 2020 Uit Door admin

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander worden ook dit jaar inwoners van de gemeente Duiven verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Helaas is de Lintjesregen door het Coronavirus dit jaar niet zo’n feestelijke aangelegenheid als andere jaren. Burgemeester Huub Hieltjes heeft alle decorandi telefonisch op de hoogte gebracht. De versierselen worden op een nader te bepalen moment op feestelijke wijze uitgereikt.

Benoemd tot: 
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer W.J.R. Staring
Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw M.T.M. Meijer
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer A.J. van Zundert
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer B.G.M. Berends
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer W.G.Th.M. Eijkels
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer R. Hengeveld
Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer J.H.P. Bisselink
Ridder in de Orde van Oranje-NassauDe heer H. Kort

Dhr. W.J.R. (Wim) Staring

Verdiensten:
1961 – 1995 vrijwilliger bij de Schutterij Onderling Genoegen (1.200 leden). Betrokkene was twintig jaar verantwoordelijk voor de geweren, de benodigde vergunningen, het maken van kogels en het kopen van zwartkruit. Hij introduceerde en begeleidde het korpsshow-vendelen in de jaren ’80. Daarnaast was hij vendelinstructeur en vervangend vendelcommandant.
1995 – heden voorzitter (2008-2013), secretaris (2005-2008) van en vrijwilliger bij de Imkervereniging De Liemers (50 leden). Betrokkene heeft een grote bijdrage geleverd aan het stimuleren van de bijenpopulatie. Daarnaast verzorgt hij voorlichting op scholen en is hij de beheerder van een bijenstal in Duiven.
2008 – heden verkeersregelaar bij evenementen te Duiven
2009 – heden koster bij de Heilige Remigiuskerk te Duiven

Mevrouw M.T.M. (Gretha) Meijer

Verdiensten:

1999 – heden bestuurslid van en vrijwilliger bij de Geloofsgemeenschap Heilige Andreas Groessen, thans gefuseerd met de Parochie Sint Willibrordus te Groessen. Betrokkene was secretaris van het voormalige kerkbestuur en is thans tweede secretaris financiële zaken van de Pastorale Raad. Daarnaast verzorgt zij de ledenadministratie, ondersteunt zij de vrijwilligers van de andere locatieraden en verwerkt zij de financiële administratie van de actie kerkbalans. Tevens was zij tot 2016 redactielid van het parochieblad. Voorts is zij lid van het processiecomité.
2011 – heden bestuurslid en secretaris (sinds 2014) van ZijActief Gelderland (600 leden). Betrokkene onderhoudt de contacten met de regio’s en de afdelingen in de provincie. Daarnaast organiseert zij mede de ledendagen, de workshops, de cursussen en de wandeldagen waaraan 75-80 vrouwen deelnemen. Tevens woont zij de vergaderingen van de zusterorganisaties, zoals Vrouwen van Nu, bij.

Dhr. Adrianus Johannes (Adri) van Zundert

Verdiensten:

2006 – heden diaken bij de Parochie St. Willibrordus te Groessen. Betrokkene bezoekt zieken en bejaarden, verzorgt doopvieringen, begrafenissen, huwelijken en andere diaconale vieringen. Daarnaast was hij enige tijd interim-voorzitter van de Parochiële Caritasinstelling.
2015 – heden initiator van het fietsenproject Low Budget Bikes voor vluchtelingen. Betrokkene knapt oude, mede door hem ingezamelde, fietsen op en stelt deze ter beschikking aan vluchtelingen.
2015 – heden vrijwilliger bij het Inloophuis “De Herberg” te Westervoort. Betrokkene verdeelt wekelijks de oogst uit de moestuin aan minderbedeelden. Daarnaast fungeert hij maandelijks als kok voor de bereiding van de zogenoemde Warme maaltijd voor de Medemensen.

Dhr. B.G.M. (Ben) Berends

Verdiensten:

1990 – 1995 vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Actief ’81 te Duiven (150 leden). Betrokkene gaf twee keer per week training aan Dames 1 en fungeerde tevens als coach.
1993 – 2001 vrijwilliger bij de Harmonie Duiven (60 leden). Betrokkene fungeerde als voorzitter van de Taptoecommissie. Daarnaast zette hij zich in voor de fondsenwerving.
1997 – 2007 Vrijwilliger bij de jaarlijkse Roefeldag (700 deelnemers), waar kinderen bij diverse bedrijven een kijkje in de keuken kunnen nemen.
1999 – 2019 oprichter, tweede penningmeester (2011-2016) en penningmeester (2016-2019) van de Schutterij Onderling Genoegen te Duiven. Betrokkene verzorgt de voorbereidingen van vergaderingen, kermissen, concoursen etc.
2016 – heden projectleider van Dickens in de Liemers (70 leden). Betrokkene helpt op het evenement met het uitzoeken van elektra. Daarnaast is hij onderdeel van het E-team en zet zich in bij het schrijven van een kabelplan.

Dhr. W.G.Th.M. (Willem) Eijkels

Verdiensten:

1985 – heden scheidsrechter, secretaris (1996-heden) en grensrechter (2016-2017) van de Sport Vereniging Loo te Loo.
1997 – heden penningmeester van het processiecomité Loo te Loo.
2001 – heden penningmeester, vendelier (1979-2001) en plaatsvervangend commandant
(2005-heden) van de schuttersvereniging Willem Tell te Loo (600 leden).
2012 – heden muzikaal artiest binnen het gezelschap ‘Immerloos’ en ‘de Hallootjes’ van de Carnavalsvereniging De Nathalzen te Loo (200 leden). Hij treedt op tijdens de pronkzittingavond en de jeugdprinswisselmiddag.
Vrijwillige brandweer

Dhr. R. (Ronald) Hengeveld

Verdiensten:

2000 – heden lid van de vrijwillige brandweer van Duiven (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden.

Dhr. J.H.P. (Jos) Bisselink,

Verdiensten:

2000 – heden lid van de vrijwillige brandweer van Duiven (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden.

Dhr. H. (Harm) Kort

Verdiensten:

1979 – heden adviseur/docent verspaningstechniek. De activiteiten van betrokkene in dan wel gerelateerd aan de (voormalige) hoofdfunctie als salesmanager bij Sandvik Benelux-Coromant en adviseur/docent verspaningstechniek bij Verder in Techniek, alsook de overige maatschappelijke nevenactiviteiten, komen ten goede aan de samenleving. Met zijn praktijkgerichte opleiding verhoogt betrokkene het niveau van de metaalelektro-sector, levert hij een belangrijke bijdrage aan het opvullen van de personeelstekorten binnen de metaalindustrie en schoolt hij  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om en brengt hen in contact met internationaal bekende, potentiële werkgevers. Gesproken kan worden van persoonlijke bijzondere verdiensten in en (al dan niet) gerelateerd aan de hoofdfunctie.

Daarnaast is betrokkene sinds 2008 voorzitter van de Stichting Verspanersforum. De stichting fungeert als het kenniscentrum voor de metaalindustrie. Betrokkene adviseert, organiseert lezingen en excursies, ontwikkelt en schrijft lesmateriaal en geeft cursussen op het gebied van verspanen en CNC-programmeren.

Betrokkene kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving

heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”

Alle gedecoreerden, van harte gefeliciteerd (red.)