Lof over hulp door gemeente, kritiek op wachttijd

Lof over hulp door gemeente, kritiek op wachttijd

10 oktober, 2023 Uit Door admin

Inwoners van Duiven zijn over het algemeen tevreden over hulp die de gemeente biedt. Zij zijn blij met de onafhankelijke cliëntondersteuner en weten die steeds beter te vinden. Aandachtspunten voor de gemeente zijn de wachttijden en de wisselingen in medewerkers.

 

Onderzoek vaker ingevuld

Ieder jaar vraagt de gemeente wat inwoners vinden van de ondersteuning die zij van de gemeente ontvangen. Dit wordt een cliëntervaringsonderzoek genoemd, iedere gemeente is verplicht om dit onderzoek te doen. Dit jaar werd het onderzoek over de jeugdhulp door meer mensen ingevuld dan het jaar daarvoor. Vooral meer jongeren deden mee waardoor een ander beeld ontstaat. Jongeren denken over bepaalde vragen anders dan hun ouders.


Wmo-voorzieningen beter beoordeeld

De ondersteuning die de gemeente biedt valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de wet Jeugdhulp. Denk hierbij aan een aanpassing in huis vanwege een beperking of begeleiding bij (psychische) problemen. Vorig jaar daalde de beoordeling van de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van 88 naar 81%. Het afgelopen jaar werd een stijging ingezet naar 85%. Hiermee is de gemeente Duiven op hetzelfde kwaliteitsniveau als andere gemeenten. Onder de Wmo-gebruikers is de meeste tevredenheid over het contact met onze consulenten: 82% voelde zich gehoord.


Jongeren kritisch over hulp

Jongeren ervaren de wachtlijst als negatief. Zij geven aan vaak niet te weten waar zij terecht kunnen voor hulp. Het effect van de verleende hulp wordt minder goed beoordeeld dan vorig jaar. Mogelijk hebben deze dalingen ermee te maken dat het onderzoek door meer jongeren is ingevuld. Het kan zijn dat zij kritischer zijn over de geboden ondersteuning dan hun ouders. In een volgend onderzoek vraagt de gemeente hier verder op door.

 

Hulp bij aanvragen

Iedereen die ondersteuning wil kan bij het aanvragen gratis hulp bij krijgen door iemand die daarvoor is opgeleid. Deze hulp komt van een onafhankelijke cliëntondersteuner, steeds meer mensen maken van deze hulp gebruik. Meer uitleg daarover is te vinden op de website van de gemeente: www.duiven.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

 

Betere communicatie

De gemeente werkt eraan dat iedereen die dat nodig heeft ondersteuning kan aanvragen. De informatie op de website van de gemeente Duiven krijg je een uitleg hoe een aanvraag werkt. Kijk op www.duiven.nl/wmo of www.duiven.nl/jeugdhulp voor meer informatie. Het hele cliëntervaringsonderzoek opvragen kan via sociaaldomein@1stroom.nl.