Meer aandacht voor digitale criminaliteit

Meer aandacht voor digitale criminaliteit

9 november, 2022 Uit Door admin

De komende jaren gaat de gemeente Duiven extra inzetten op het bestrijden van digitale criminaliteit. Daarnaast gaat de gemeente door met de aanpak van overlastgevende personen. Ook wordt de strijd voortgezet tegen de georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2023 – 2026. Dit plan is door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Duiven.

 

Enquête
Voor het plan is gebruik gemaakt van cijfers van de politie en de uitkomsten van een enquête onder inwoners van de gemeente Duiven. Uit de cijfers blijkt dat op veel punten voortuitgang is geboekt. Zo is het aantal woninginbraken en autodiefstallen fors gedaald. Overlast door personen met verward gedrag is echter toegenomen. Ook is het aantal meldingen van jeugdoverlast gestegen.

Volgens die enquête geven inwoners van Duiven, Groessen en Loo de eigen buurt gemiddeld een 7,5 als het gaat om veiligheid. 8 van de 10 inwoners voelt zich (vrijwel) altijd veilig in de eigen buurt.

 

Digitale criminaliteit
Drie punten krijgen voorrang als het gaat om de openbare orde en veiligheid in de gemeente Duiven. Nieuw speerpunt is de digitale criminaliteit. “We willen inwoners meer informeren en voorlichten over veiligheidsrisico’s van digitalisering en hen helpen daarmee om te gaan. We willen de weerbaarheid vergroten“, aldus burgemeester Huub Hieltjes. “Dat digitale criminaliteit een serieus probleem is, blijkt ook uit de gehouden enquête. 1 op de 6 inwoners is slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om oplichting via internet, WhatsApp-fraude of cyberpesten.”

 

Samenwerking
Ook wordt de komende jaren weer veel tijd en energie gestoken in het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en de aanpak van overlast (waaronder jeugdoverlast). Daarbij wordt goed samengewerkt met de gemeenten Westervoort en Zevenaar, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.duiven.nl. Vragen kunt u stellen via gemeente@duiven.nl.