Officiële opening Schoolsportarrangement Duiven

Officiële opening Schoolsportarrangement Duiven

27 november, 2018 Uit Door admin

Voetbalvereniging DVV uit Duiven is recent gestart met het Schoolsportarrangement. Hiermee worden de velden, de kleedkamers en het clubhuis in de daluren benut voor sport en onderwijs. Het Schoolsportarrangement is een gezamenlijk initiatief van DVV, gemeente Duiven, het Astrum College, IKC Kameleon en de Gelderse Sport Federatie. Dinsdag 27 november vond op de accommodatie van DVV de officiële opening van het Schoolsportarrangement plaats.

DVV is een voetbalvereniging voor iedereen en heeft een centraal gelegen accommodatie in Duiven. De vereniging heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een Open Club en vitaal sportpark met een breed sportaanbod. Er wordt niet alleen een sportief doel nagestreefd, het wil ook een maatschappelijke functie vervullen in de gemeente Duiven. Het Schoolsportarrangement is een eerste aanzet om verbindingen tussen de sportvereniging en scholen te realiseren.

Met het Schoolsportarrangement versterken sport en onderwijs elkaar. De accommodatie van DVV wordt beter benut, het bewegingsonderwijs krijgt een kwaliteitsimpuls, er wordt een breed school, -sport- en beweegaanbod ontwikkeld, studenten leren in de praktijk en de rol van de combinatiefunctionaris wordt structureel verankerd tussen vereniging en onderwijs. Binnen het Schoolsportarrangement werken de volgende partijen intensief samen: DVV, gemeente Duiven, Astrum College, IKC Kameleon en de Gelderse Sport Federatie.

Tijdens de opening werd de officiële aftrap gegeven van het Schoolsportarrangement. Onder meer de wethouders van Sport en Onderwijs, Johannes Goossen en Ineke Knuiman, Roger Visser (directeur Kameleon) en Jochem Muller (Astrum College) waren bij de opening aanwezig om meer te vertellen over de inhoud, de meerwaarde en het belang van het arrangement.

Projectleider Joke Roeterdink opende namens de Gelderse Sport Federatie in de kantine van DVV met de woorden: ‘bedankt allemaal’. Daarmee doelde zij op de uiterst betrokken en zeer toegankelijke houding van de partijen die zich hart hebben gemaakt om het schoolsportarrangement tot een succes te maken.

Voorzitter Frank Delleman van DVV nam het stokje over: “Ik vind het prachtig om te zien hoe dit lokale initiatief er niet alleen op de tekentafel mooi uitzag, maar ook in de praktijk. Het geeft goed aan hoe sport en onderwijs elkaar versterken. Dat wij een bijdrage kunnen leveren door onze accommodatie beschikbaar te stellen, is alleen maar mooi. Mooier is het enthousiasme dat  de studenten van het Astrum College wekelijks aan de dag leggen om de scholieren van het Kameleon bewegingsonderwijs te geven. Het begint hier bij DVV, één van de grootste verenigingen in de regio, maar we zeggen het ook voort. Dit arrangement heeft bestaansrecht en dat maken we graag binnen en buiten deze regio kenbaar.”

De Duivense wethouder Sport, Johannes Goossen, vulde mooi aan met de woorden dat hij ‘alleen maar energieke mensen aan het werk ziet’. “Ik vind het bijzonder dat een grote groep mensen heel hard gewerkt heeft om dit koste wat kost voor elkaar te krijgen en verder vorm te geven. Het is een prachtig voorbeeld van de Open Club gedachte. Mijn dank gaat uit naar diverse partijen, waaronder de buurtsportcoach, het Astrum College en de Gelderse Sport Federatie. Met elkaar kunnen we veel betekenen. Dat bewijst dit schoolsportarrangement.”

foto’s: ©Paul Meima