Ontwerp bestemmingsplan bouwlocatie De Timp in te zien

Ontwerp bestemmingsplan bouwlocatie De Timp in te zien

23 juni, 2022 Uit Door admin

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven heeft besloten dat het ontwerp bestemmingsplan voor woningbouw op De Timp in Duiven Zuid voor zes weken ter inzage komt te liggen. Vanaf donderdag 23 juni 2022 tot en met woensdag 3 augustus 2022 kunnen inwoners het ontwerp bestemmingsplan bekijken in het gemeentehuis van Duiven of digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de bouw van woningen op de locatie De Timp moet het bestemmingsplan worden aangepast van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Als alles goed verloopt kan begin 2023 gestart worden met de bouw van woningen op De Timp.

De Timp is één van de versnellingslocaties in het woningbouwprogramma van de gemeente Duiven. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van 16 grondgebonden woningen mogelijk. Binnen het plan worden 5 sociale huurwoningen voor Vivare, 6 betaalbare koopwoningen en 5 middeldure koopwoningen gerealiseerd.

 

Inloopavond op 30 juni

Op donderdag 30 juni wordt van 18.30 uur- 19.30 uur in IKC Het Klokhuis, Walcherenstraat 7, in Duiven een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en of andere belanghebbenden. Het is tijdens de inloopavond niet mogelijk voor belangstellenden om zich in te schrijven voor de woningen. Voor het beantwoorden van vragen is de gemeente en projectontwikkelaar Le Clercq/Nikkels aanwezig tijdens de avond. Direct omwonenden zijn voor deze avond per brief uitgenodigd.

 

Ondertekening koop- en realisatieovereenkomst
Op donderdag 2 juni is de koop- en realisatieovereenkomst voor woningbouw op De Timp ondertekend door wethouder Dominique van Dam, de heer Wouter Garritsen (Le Clercq) en de heer Gerrit Nikkels (Nikkels). De combinatie Le Clercq Projectontwikkeling/Nikkels gaat de locatie De Timp verder ontwikkelen. Via een prijsvraag konden direct omwonenden en de naastgelegen school meedenken over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling en de keuze voor een projectontwikkelaar. Le Clercq Projectontwikkeling/Nikkels was de winnaar van de prijsvraag.

Op de foto links heer Gerrit Nikkels, midden wethouder Van Dam en rechts Wouter Garritsen, bron: gemeente Duiven.