Samenwerkingsovereenkomst gemeente Duiven en Lidl

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Duiven en Lidl

12 juni, 2020 Uit Door admin

De gemeente Duiven en Lidl hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is dat de leegstand aan het Remigiusplein wordt opgelost. Dat wordt gerealiseerd doordat de Lidl inpandig kan uitbreiden en de resterende ruimte aan de zijde van het Remigiusplein met horeca wordt ingevuld.

Uitgangspunt centrumontwikkeling
De ontwikkelingen in het centrum hebben als doel om een uitnodigend dorpshart te ontwikkelen. Het Remigiusplein is daarbij het centrale levendige plein. Aan dit plein staat een multifunctioneel gebouw, dat plek biedt aan onder meer een  cultuurcentrum, de bibliotheek op  de eerste verdieping en meerdere horecaondernemers op de begane grond. Tegenover dit gebouw is de Lidl supermarkt gevestigd met aan de pleinzijde nog leegstand. Omdat de gemeente direct grenzend aan het Remigiusplein geen supermarkten wil is er een bestemmingsplan supermarkten centrum Duiven opgesteld. Lidl wil graag de supermarkt uitbreiden en kan zich daarom niet vinden in de voorgestelde bestemmingsplanwijziging. Deze zaak is inmiddels behandeld door de Raad van State.

Compromis
Na de zitting bij de Raad van State zijn Lidl en de gemeente in overleg gegaan. Het doel van dit overleg was het bereiken van een compromis dat recht doet aan de belangen van beide partijen. Recent heeft dit geresulteerd in overeenstemming over een gedeeltelijk uitbreiding van de supermarkt onder de voorwaarde dat de resterende ruimte wordt ingevuld met horeca.

Daarbij maken alle glazen puien deel uit van de horeca. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren moet een vergunningprocedure worden doorlopen.

Wethouder Ton Spaargaren: “Ik ben blij dat we op deze manier met Lidl een overeenstemming hebben bereikt. Het feit dat Lidl wil uitbreiden, betekent dat deze supermarkt in een grote behoefte voorziet. En horeca aan het plein zorgt voor een fraai beeld en gezelligheid, dus met deze overeenstemming zijn beide partijen tevreden.”