Uitreiking Lintjes op 3 juli 2020

Uitreiking Lintjes op 3 juli 2020

5 juli, 2020 Uit Door admin

De acht gedecoreerden van de gemeente Duiven die dit jaar ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een lintje toegekend kregen, zijn op 24 april 2020 door burgemeester Huub Hieltjes telefonisch op de hoogte gebracht en de namen van de gedecoreerden zijn net als andere jaren in een speciale editie van de Staatscourant gepubliceerd.

Uitreiken op 24 april was niet mogelijk vanwege het Coronavirus. De uitreiking heeft vandaag in het gemeentehuis van Duiven plaatsgevonden tijdens een viertal bijeenkomsten met een gepast aantal personen.

Gedecoreerden kregen hun onderscheiding niet opgespeld door de burgemeester maar overhandigd in een etui.

Dinsdag 23 juni heeft burgemeester Huub Hieltjes vanwege het plotselinge overlijden van de heer W.J.R. (Wim) Staring de versierselen postuum aan de familie uitgereikt.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • De heren J.H.P. (Jos) Bisselink en R. (Ronald) Hengeveld zijn als vrijwilliger al twintig jaar actief bij de plaatselijke brandweer.
 • De heer B.G.M. (Ben) Berends heeft zich jaren als bestuurslid ingezet voor Schutterij Onderling Genoegen in Duiven. Als bestuurslid verzorgde hij de voorbereidingen van vergaderingen, kermissen, concoursen etc. Na zijn aftreden als bestuurslid is hij toegetreden tot de Schuttersraad. De Schuttersraad is een adviescollege van de schutterij waar men slechts met zeer speciale verdiensten toe kan treden. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de Taptoecommissie van de Harmonie Duiven en de jaarlijkse Roefeldag. Daarnaast is hij projectleider van Dickens in de Liemers.
 • De heer W.G.Th.M. (Willem) Eijkels zet zich sinds 1985 in bij SV Loo. Hij bekleedt daar de functies van scheidsrechter en secretaris. Ook bij schuttersvereniging Willem Tell is hij zeer actief als penningmeester en is hij plaatsvervangend commandant.
  Hij maakt als ‘muzikaal artiest’ onderdeel uit van het gezelschap Immerloos en de Hallootjes en treedt op tijdens pronkzittingsavonden van Carnavalsvereniging De Nathalzen.
 • Mevrouw M.T.M. (Gretha) Meijer was secretaris van het voormalige kerkbestuur van Groessen en is thans tweede secretaris financiële zaken van de Pastorale Raad. Daarnaast verzorgt zij de ledenadministratie, ondersteunt zij de vrijwilligers van de andere locatieraden en verwerkt zij de financiële administratie van de actiekerkbalans. Tot 2016 was zij redactielid van het parochieblad. Voorts is zij lid van het processiecomité Bij ZijActief Gelderland onderhoudt mevrouw Meijer de contacten met de regio’s en de afdelingen in de provincie. Daarnaast organiseert zij mede de ledendagen, de workshops, de cursussen en de wandeldagen waaraan 75-80 vrouwen deelnemen. Tevens woont zij de vergaderingen van de zusterorganisaties, zoals Vrouwen van Nu, bij.
 • De heer A.J. (Adri) van Zundert is al 25 jaar onafgebroken vrijwilliger bij het Kindercomité Groessen als Sinterklaas en verzorgt hij in die hoedanigheid jaarlijks de intocht in Groessen. Daarnaast gaat hij op huisbezoeken, bezoekt hij verenigingen en de plaatselijke basisschool.
  Als diaken bij Parochie St. Willibrordus te Groessen bezoekt hij zieken en bejaarden, verzorgt hij doopvieringen, begrafenissen, huwelijken en andere diaconale vieringen. Daarnaast was hij enige tijd interim-voorzitter van de Parochie Caritasinstelling.
  De heer van Zundert is initiator van het fietsenproject Low Budget Bikes voor vluchtelingen. Als vrijwilliger bij het Inloophuis “De Herberg” in Westervoort verdeelt hij wekelijks de oogst uit de moestuin aan minderbedeelden. Daarnaast fungeert hij maandelijks als kok voor de bereiding van de zogenoemde Warme maaltijd voor de Medemensen.
 • De heer W.J.R. (Wim) Staring was bij Schutterij Onderling Genoegen 20 jaar verantwoordelijk voor de geweren, de benodigde vergunningen, het maken van kogels en het kopen van zwartkruit. Hij introduceerde en begeleidde het korpsshow-vendelen in de jaren ’80. Daarnaast was hij vendelinstructeur en vervangend vendelcommandant.
  Als vrijwilliger bij Imkervereniging De Liemers heeft de heer Staring een grote bijdrage geleverd aan het stimuleren van de bijenpopulatie. Daarnaast verzorgde hij voorlichting op scholen en was hij beheerder van een bijenstal in Duiven. Daarnaast was hij jaren koster bij de Remigiuskerk en verkeersregelaar bij evenementen in Duiven.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • De heer H. (Harm) Kort is geëerd vanwege zijn inspanningen voor de metaalelektro-sector. Hij is onder andere adviseur en docent en helpt mee bij het opvullen van de personeelstekorten binnen de metaalindustrie. De activiteiten van betrokkene in dan wel gerelateerd aan de (voormalige) hoofdfunctie als salesmanager bij Sandvik Benelux-Coromant en adviseur/docent verspaningstechniek bij Verder in Techniek, alsook de overige maatschappelijke nevenactiviteiten, komen ten goede aan de samenleving. Met zijn praktijkgerichte opleiding verhoogt de heer Kort het niveau van de metaalelektro-sector, levert hij een belangrijke bijdrage aan het opvullen van de personeelstekorten binnen de metaalindustrie en schoolt hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om en brengt hen in contact met internationaal bekende, potentiële werkgevers. Gesproken kan worden van persoonlijke bijzondere verdiensten in en (al dan niet) gerelateerd aan de hoofdfunctie.
 • Daarnaast is betrokkene sinds 2008 voorzitter van de Stichting Verspanersforum. De stichting fungeert als het kenniscentrum voor de metaalindustrie. Betrokkene adviseert, organiseert lezingen en excursies, ontwikkelt en schrijft lesmateriaal en geeft cursussen op het gebied van verspanen en CNC-programmeren.
De heer H. Kort