Uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen in Duiven

Uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen in Duiven

26 april, 2023 Uit Door admin

Woensdag 26 april hebben zes inwoners van de gemeente Duiven in de raadzaal van het gemeentehuis in Duiven een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De Algemene Gelegenheid, de zogenaamde Lintjesregen, vindt zoals gebruikelijk plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander.

Burgemeester Huub Hieltjes reikte de onderscheidingen uit aan:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw H.G.M. (Herma) Egging-Verlangen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw M.G. (Marianne) van der Poel-Gelmers
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw C.J.M. (Cathrien) Vermeulen-Van Ditshuizen (uitreiking vindt 27 april om 8.45 uur plaats)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer A.G.J. (Bart) van Kerkhoff
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer J.P.F.M. (Hans) Walravens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer W.J.M. (Wielie) Ebbers

 

Mevrouw H.G.M. (Herma) Egging-Verlangen
Mevrouw Egging is langdurig vrijwilliger in de rol van hulpverlener bij diverse instanties. Zij is sinds 1979 hulpverlener bij de EHBO-vereniging Duiven. Zij verleent indien nodig namens de EHBO eerste hulp bij diverse activiteiten in en buiten de gemeente Duiven. Het betreft dan vooral sportdagen, de avondvierdaagse van de gemeente Duiven en diverse activiteiten waarbij de aanwezigheid van een EHBO-er wenselijk is. Zij maakt sinds 1985 deel uit van de Lotusvereniging Arnhem, eerst als coördinator en vervolgens is ze in 2000 als penningmeester en in 2008 als Lotus instructeur aan deze vereniging verbonden.

Bij Schutterij Onderling Genoegen is zij hulpverlener tijdens optredens en evenementen. Zij is een van de eerste aanspreekpunten op momenten dat bij leden ondersteuning nodig is. De schutterij kon en kan er altijd op vertrouwen dat zij met haar kennis en kunde binnen handbereik is.

Mevrouw Egging is bij de Jumbo Run, een toertocht met een motor met zijspan voor kinderen met een lichamelijke beperking, sinds 1999 begeleidster en bij calamiteiten verleent ze eerste hulp. Bij het Rode Kruis Arnhem kan men vanaf 2000 een beroep op mevrouw Egging doen. Zij wordt ingezet bij het brengen en halen van mensen die zelf niet meer in staat zijn te rijden. Ook is zij hulpverlener bij grote en kleine evenementen zowel binnen als buiten de regio.

 

Mevrouw M.G. (Marianne) van der Poel-Gelmers
Mevrouw Van der Poel zet zich vanaf 2011 in voor De Zonnebloem afdeling Duiven-Loo. Zij wordt beschreven als een zeer gedreven vrijwilliger. In 2014 kwam ze in het bestuur als afdelingssecretaris en PR-verantwoordelijke. Op regelmatige basis woonde zij zowel regiovergaderingen als specifieke vergaderingen voor secretarissen en activiteiten bij. Vanaf 2018 werd zij ook bestuurslid activiteiten. Met veel passie verzorgt zij tal van activiteiten. Zij is sinds 2001 vrijwilliger bij de EHBO Duiven en inzetbaar bij diverse evenementen. In 2015 trad zij toe tot het bestuur tot 2018. Daarna bleef zij voorzitter van de evenementencommissie.

Van 1997 tot 2017 heeft mevrouw Van der Poel zwemles gegeven bij Watervrienden Zevenaar. Naast het lesgeven trad zij in 2010 toe tot het bestuur. Naast dit bestuurslidmaatschap deed zij vanaf 2012 de ledenadministratie.

Van 2015 tot 2020 was mevrouw Van der Poel vrijwilliger bij Activiteiten Centrum Siza in Rheden. In het centrum wordt door een professioneel team dagbesteding aangeboden aan een specifieke doelgroep: volwassenen met lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, autisme, niet aangeboren hersenletsel en/of deelnemers met een psychiatrische aandoening. Met veel enthousiasme en grote inzet bood zij ondersteuning aan de deelnemers.

 

Mevrouw C.J.M. (Cathrien) Vermeulen-van Ditshuizen
Mevrouw Vermeulen is een vrijwilliger in hart en nieren, zeker als het gaat om de zorg voor de ouderen. Dit blijkt uit het feit dat zij al vanaf 2006 een keer per week helpt bij het uitserveren van de maaltijd voor 32 bewoners in het restaurant van Thuvine.

Naast het vrijwilligerswerk bij Thuvine heeft mevrouw Vermeulen vanaf 1997 tot in de loop van 2022 de Contactdagen helpen organiseren. De Contactdagen worden georganiseerd voor zieke en alleenstaande mensen uit de gemeente Duiven.

Vrouwen Actief is een vereniging die zeker niet alleen uit ouderen bestaat. Mevrouw Vermeulen is sinds 1997 voorzitter van deze vereniging, zij is medeorganisator van de educatieve en creatieve activiteiten die maandelijks georganiseerd worden. In coronatijd zorgde zij voor een beetje extra aandacht voor de leden. Het Kerstdiner, dat in normale tijden gezamenlijk gebruikt wordt, werd thuisbezorgd. Met Pasen werd er een Hortensia bij de leden thuisbezorgd om ze te steunen en ze te laten weten dat er in die nare tijd toch aan hen gedacht werd.

 

De heer A.G.J. (Bart) van Kerkhoff
De heer Van Kerkhoff zet zich al jarenlang in als vrijwilliger bij diverse verenigingen in Groessen. Sinds 1980 is hij bestuurslid van de Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Andreas Groessen. Hij coördineert het onderhoud aan het kerkgebouw en onderhoudt de contacten met het kerkbestuur Zevenaar. Daarnaast stuurt hij de tuinclub aan die het onderhoud van de tuinen rondom de kerk en de begraafplaats verzorgt en maakt hij deel uit van de klussengroep die zorgen voor het klein onderhoud van de kerk. Hij is vanaf 2000 lid en ook president van de Sint Vincentius vereniging van de Geloofsgemeenschap H. Andreas, een vereniging van vrijwilligers die zorgen voor de uitvaarten en begeleiding naar de begraafplaats. Hij coördineert de vrijwilligers en neemt daarbij zelf ook diverse taken voor zijn rekening. Sinds 2005 is de heer Van Kerkhoff penningmeester van de Senioren Sociëteit Groessen. Naast het bijhouden van de financiën, helpt hij bij het organiseren van leuke activiteiten voor de ouderen van Groessen en omstreken. Binnen carnavalsvereniging De Deurdreiers denkt men met een warm hart aan de heer Van Kerkhoff als het om de jaarlijkse pronkzitting gaat. Hij heeft jarenlang opgetreden tijdens de pronkzitting,

 

De heer J.P.F.M. (Hans) Walravens
De heer Walravens zet zich sinds 2005 in voor de Loose gemeenschap en in het bijzonder de Rooms-Katholieke gemeenschap. In 2005 was hij medeoprichter van de Dorpsraad Loo. Vanaf de oprichting tot 2015 heeft hij zich als voorzitter ingezet voor het versterken en verstevigen van de lokale gemeenschap in Loo. Vanaf 2006 is de heer Walravens betrokken bij het onderhoud van het kerkgebouw van de St. Antoniusabt in Loo. Dat jaar werd hij lid van het parochiebestuur van ’t Loo, belast met grondzaken en gebouwen. In hetzelfde jaar werd de heer Walravens secretaris van Stichting Vrienden van ’t Loo. De stichting heeft mede tot doel het onderhoud van het kerkgebouw van de Sint Antonius Abt te Loo. Nadat duidelijk werd dat de kerk in Loo aan de eredienst zou worden onttrokken, is in 2018 een initiatiefgroep gestart om het kerkgebouw te behouden voor de Loose gemeenschap. Dat resulteerde in Huis van Loo. De heer Walravens was van 2018 tot 2021 lid van de initiatiefgroep. Nu is hij als bestuurder van de Stichting Vrienden van ’t Loo nog nauw betrokken bij het Huis van Loo. Van 2008 tot 2018 was hij lid van de Vincentiusvereniging Loo – onderdeel van de parochiële caritasinstelling – waar hij diende als drager bij uitvaarten.

Ook heeft de heer Walravens zich jaren ingezet om het vakmanschap van het slagersvak op de kaart te blijven zetten. In 1991 was hij regiovoorzitter van de regio Oost Nederland en lid van het Algemeen bestuur van de stichting het Worstmakersgilde en voorzitter van de kascommissie. Van 1992 tot 2017 was de heer Walravens penningmeester van de stichting.

Na zijn afscheid als bestuurslid is hij actief gebleven als productkeurmeester bij diverse productkeuringen zoals Arnhem Rookworststad, Slavakto en verenigde Amsterdamse Slagers.

 

De heer W.B.J. (Wielie) Ebbers
De heer Ebbers zet zich al jarenlang voor de Duivense gemeenschap. De heer Ebbers is al meer dan 70 jaar lid van Liemers Harmonie voorheen Fanfare St. Remigius. Hij was bestuurslid, organiseerde jarenlang de jaarfeesten van de vereniging en was lid van de barcommissie. Daarnaast is hij ook vele jaren onderdeel geweest van de schoonmaakploeg die het verenigingsgebouw er steeds weer keurig uit laat zien. De heer Ebbers is lid geweest van de muziekcommissie, waarmee hij onderdeel was bij de muzikale keuzes en het repertoire van de vereniging. Hij was medeorganisator van de Taptoe Duiven en heeft hiervoor 35 jaar lang de geluidstechniek verzorgd; evenals bij evenementen van Liemers Harmonie. Ook is de heer Ebbers initiator en organisator geweest van het jeugdkamp. Hij begeleidde de jonge leden meerdere jaren om er een gezellig weekend van te maken.

De heer Ebbers is in het bezit van een professionele geluids- en omroepinstallatie. Wanneer schutterij Onderling Genoegen bij evenementen daarvan gebruik wilde maken, was hij altijd paraat en kon men op zijn persoonlijke medewerking rekenen.

Sinds 2007 is de heer Ebbers vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap H. Remigius, onderdeel van de parochie St. Willibrordus. Hij vervult de rol van koster, die bestaat uit diverse werkzaamheden.