Voorgenomen kap Treurbeuk Landgoed Welleveld

Voorgenomen kap Treurbeuk Landgoed Welleveld

4 juli, 2019 Uit Door admin

Duiven – Op Landgoed Welleveld staat een beeldbepalende Treurbeuk in matige conditie met een slechte toekomstverwachting. De verwachting is dat de conditie van deze boom op korte termijn verder zal verslechteren en dat de boom dood gaat. De gemeente wil dan ook graag dat de boom komend najaar gekapt wordt om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Technisch onderzoek
Op 6 november 2018 is een onderzoek naar deze boom gedaan. De aanleiding was de aangetroffen taksterfte in de top van de boom. Op 28 mei 2019 is er een tweede onderzoek gedaan en het advies is de boom te verwijderen. Het rapport is te vinden op: https://www.duiven.nl/voorgenomen-kap-treurbeuk-landgoed-welleveld.

Omgevingsvergunning
In het bestemmingsplan “Landgoed Welleveld 2016” is de Treurbeuk aangewezen als “Beeldbepalende boom” waarvoor een omgevingsvergunning benodigd is om de boom te kunnen kappen. De omgevingsvergunning voor het kappen van deze boom wordt binnenkort aangevraagd en gepubliceerd.

Nadere informatie
Voor meer informatie is op 30 augustus, tussen 13.00 uur en 15.00 uur, een boomtechnisch adviseur aanwezig op Landgoed Welleveld om verdere uitleg te geven.

Herplant
Op de plaats van de Treurbeuk wordt een nieuwe boom van enige omvang terug geplant. Gedacht wordt aan een Walnoot.