Voorstel opruimplicht en afschaffing hondenbelasting

Voorstel opruimplicht en afschaffing hondenbelasting

28 september, 2022 Uit Door admin

Vanaf 1 januari 2023 moeten hondeneigenaren in Duiven de poep van hun viervoeters overal opruimen. De opruimplicht geldt dan voor de hele bebouwde kom, dus ook op alle hondenlosloopterreinen. Tegelijkertijd wordt de hondenbelasting afgeschaft. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Vragen over voorzieningen voor honden, overlast door hondenpoep, handhaving, hondenbelasting en dergelijke leiden tot steeds terugkerende discussies. Het nieuwe hondenbeleid moet hier duidelijkheid over geven. Met als doel: blije honden, blije mensen.

Draagvlak voor opruimplicht
De afgelopen jaren zijn er verschillende (participatie)bijeenkomsten geweest, waar inwoners konden meepraten over het hondenbeleid. Daarnaast is er in Duiven-West een proef gestart met een opruimplicht op de drie hondenlosloopgebieden in de wijk. Dit op initiatief van de wijkraad Duiven West. De proef is een succes: de hoeveelheid hondenpoep is fors afgenomen. Verder bleek uit een online enquête eind 2020 dat er voldoende draagvlak is voor het invoeren van een opruimplicht. Zeker als ook de hondenbelasting wordt afgeschaft.

Hondenbelasting
In de discussies over een opruimplicht kwam ook de hondenbelasting aan de orde. Hondenbelasting is geen doelbelasting en gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Maar inwoners leggen vaak wel een link tussen hondenbelasting en voorzieningen voor honden. Door het afschaffen van de hondenbelasting voelt het invoeren van een algehele opruimplicht eerlijker. Voor de gemeente betekent het afschaffen van de hondenbelasting minder inkomsten. Deze gevolgen moeten integraal worden afgewogen bij de behandeling van de begroting.

De gemeenteraad buigt zich in november over het nieuwe hondenbeleid. Als de raad akkoord is, gaan de nieuwe regels in per 1 januari 2023. Natuurlijk besteedt de gemeente dan nog de nodige aandacht aan de invoering van de opruimplicht in de hele bebouwde kom.